Home ИСТРАЖИВАЊА (РЕ)КРЕАЦИЈА ЗДРАВИХ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

(РЕ)КРЕАЦИЈА ЗДРАВИХ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

5239
3

Центар за стратешке прогнозе је 23. маја 2019. године организовао међународну конференцију у сарадњи са Факултетом за међународну политику и безбедност на тему: Геополитички и безбедносни изазови у Југоисточној Европи. Најзначајније тематске целине око којих се водила дискусија су биле: Геополитика у Југоисточној Европи; Безбедносни ризици од екстремизма у Југоисточној Европи; Узроци и последице етничких сукоба у Југоисточној Европи.

Центар за стратешке прогнозе је, такође, до сада учествовао у организацији бројних националних и европских пројеката.

  • (РЕ)КРЕАЦИЈА ЗДРАВИХ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА – Спровођење истраживања и израда извештаја са препорукама у циљу евалуације и имплементације приоритета развоја спорта у локалним самоуправама и дефинисање нових стратешких приоритета у наредном циклусу стратешког планирању развоја спорта на локалном нивоу, пројекат је урађен за потребе Сталне конференције градова и општина Републике Србије у периоду децембар 2018. до март 2019. године;
  • ,,Упоредна анализа нормативних и стратегијских основа и добрих пракси за побољшање економског положаја жена у оквиру земаља ЕУ и Западног Балкана’’ у оквиру Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за антидискриминациону политику и унапређивање родне равноправности, 2018;
  • учешће у пројекту Израде Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2020): Национални акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2020), издање Министарства одбране и Мисије ОЕБС-а у Србији, ISBN 978-86-6383-058-5, Београд, 2017.

Центар за стратешке прогнозе одликује о богата издавачка делатност. Међу најзначајнијим објављеним студијама издвајамо следеће:

  • Зборник са међународне конференције одржане 2019. године са радовима стручњака из преко седам земаља под називом Geopolitical and Security Challenges in Southeastern;
  • Студију проф. др Виолете Рашковић Таловић Медаљони Русије насталу 2018. године.
  • Студију проф. др Антоанете Василеве Међународни бизнис – савремени облици и глобални изазови насталу 2018. година.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here